Läs på KONTUR  http://kontur.nu/reflektion/mycket-skrik-for-lite-ull-det-blev-en-tummetott-med-brasklappar/

Läs på KONTUR.NU   http://kontur.nu/reflektion/positivt-regeringsbesked-om-forsvaret-men-for-manga-brasklappar/

Läs på Kontur http://kontur.nu/reflektion/medan-putin-forbereder-nasta-erovring-vill-sverige-helst-glomma/

Läs på KONTUR: http://kontur.nu/reflektion/historieloshet-naivitet-och-marknadsforingsexperiment-bakom-nya-moderaternas-forsvarspolitik/

http://kontur.nu/reflektion/putin-avfardar-ukrainas-sjalvstandighetsforklaring-ar-nasta-krav-1914-ars-granser/  Läs på KONTUR

http://kontur.nu/reflektion/glom-prestigen-riskera-inte-sveriges-frihet/   Läs på KONTUR!

Läs på KONTUR http://kontur.nu/reflektion/i-ryssland-forbereder-putin-krig-i-sverige-ser-vi-inget-hot-under-overskadlig-tid/